#HBW17: JOSEPH - BORN TO BE KING

Dit weekend gingen we op reis met Jozef, de zoon van Jakob. Jozef ontving als 17-jarige jongen al bijzondere beloften van God. Zo zag hij zichzelf in een droom ooit koning worden.
Maar de realiteit was dat hij te maken kreeg met enorme beproevingen. Nadat hij vernederd en verkocht was door zijn broers, kwam hij in het huis van Potifar als slaaf. Daar weerstond hij de verleiding om met de vrouw van Potifar naar bed te gaan, maar deze goede daad zorgde er juist voor dat hij in de gevangenis terecht kwam. Hoezo koning worden? Toch was God Jozef nabij en door de beproevingen heen werd het karakter van Jozef gevormd. Uiteindelijk werd hij de onderkoning van het Egyptische rijk.
Hij kon door zijn hoge positie zijn volk redden van de hongersnood en door Gods genade vergaf hij uiteindelijk zijn broers.
celebration bij Heartbeat

Jozefs' leven leert jou te wandelen in Gods plan

Heartbeat Weekend geeft een boost aan je geloofsleven. Daarnaast is het de perfecte mogelijkheid om nieuwe vrienden te maken en te luisteren naar Nederlands beste sprekers. Dit jaar waren dat bijvoorbeeld David de Vos, Martin Koornstra, Sander van Dijk en Gor Khatchikyan.
De praise & worship werd ook dit jaar verzorgd door Heartbeat Worship, daarnaast waren er nog concerten van o.a. Reyer!

Naast de grote celebrations ontmoet je bij Heartbeat leeftijdsgenoten in de smallgroups. Op zaterdagmiddag kun je zelf kiezen uit een uitgebreid keuzeprogramma dat past bij jouw talenten en interesses! Ook kun je die middag lekker sporten.
20-plussers kunnen op zaterdagavond meedoen aan de speeddate. Kortom: een weekend vol van diepgang en uitdaging, gezellige avonden, goede muziek en ontspanning.

En zelfs als je moet studeren tijdens dit Weekend (komt ook vaak voor), is er een speciale ingerichte stilte- / studieruimte voor studiebollen zoals jij! ;)